Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургуулийн “Хувцасны дизайн” бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМонгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургуулийн “Хувцасны дизайн” бакалаврын хөтөлбөрт 6 дугаар сарын 3;4-ний өдрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.