Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургуулийн “График дизайн” бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчийн бага хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМонгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Дүрслэх урлаг, технологийн сургуулийн “График дизайн” бакалаврын хөтөлбөрт 6 дугаар сарын 2,3-ны өдрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг, БМИҮЗ ийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн Мядагмаа зохицуулагчаар ажиллаж байна