Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Тусгай хэрэгцээт боловсролын хөтөлбөрт анх удаагаа магадлан итгэмжлэлийн Шинжээчдийн баг хөндлөгийн үнэлгээ хийх байнаМонгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Тусгай хэрэгцээт боловсролын хөтөлбөрт анх удаагаа магадлан итгэмжлэлийн Шинжээчдийн баг томилогдон Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны мэргэжилтэн Б.Оюунчимэг зохицуулагчаар ажиллаж байна 2020.05.21