Монгол улсын их сургуулийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургуулийн Электроникийн инженер хөтөлбөр дээр шинжээчид ажиллаж байна