Монгол улсын их сургуулийн Эдийн засгийн сургууль АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрүүдийн магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл/ACBSP/-өөр 2013 онд магадлан итгэмжлэгдэв.