Монгол Улсын Консерваторийн “Дуулах урлаг”; “Хөгжимдөх урлаг” /үндэсний/ хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр БМИҮЗ-ийн шинжэчийн багууд ажиллаж байнаМонгол Улсын Консерваторийн “Дуулах урлаг”; “Хөгжимдөх урлаг” /үндэсний/ хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр БМИҮЗ-ийн шинжэчийн багууд ажиллаж байна. Тус сургуулийн хувьд анх удаа хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд орж байна.