монгол услын их СУРГУУЛЬД СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ЯВЦ ЯВАГДАЖ БАЙНА