МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инжeнeрчлэлийн сургуулийн "Компьютeрын ухаан" бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инжeнeрчлэлийн сургуулийн "Компьютeрын ухаан" бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр шинжээчийн баг ажиллаж байна.