Мэдээ, мэдээлэл

Холбооны бүгд найрамдах герман улсын  ASIIN  байгууллагын шинжээчид Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр ажиллаж байна.
Холбооны бүгд найрамдах герман улсын ASIIN байгууллагын шинжээчид Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр ажиллаж байна.

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2015 оны “Сургууль, хөтөлбөрийн жагсаалт батлах тухай” А/147 дугаар, “Нэмэлт өөрчлөлт ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС 2017 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ 5 АЖИЛ
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС 2017 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ 5 АЖИЛ

1. Чанарын дотоод баталгаажуулалт-1 Шинжээч оюутанБМИҮЗ-ийн ажлын албанаас зохион явуулсан “Шинжээч оюутан” бэлтгэх сургалтыг 2017 оны ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургууль дээр ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургууль дээр ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуулийн ...

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн "Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол" хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний багт сургалт хийлээ
Отгонтэнгэр их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн "Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол" хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний багт сургалт хийлээ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн Менежер Б.Мядагмаа, зохицуулагч Ц.Цацрал нар Отгонтэнгэр их ...