Цаг үеийн мэдээлэл

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид ажиллаж байна
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид ажиллаж байна

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид 5 дугаар сарын 21-23-нд ажиллаа.

монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Матeматик" сургалтын хөтөлбөрт шинжээчиийн баг ажиллаж байна
монгол улсын их сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуулийн "Матeматик" сургалтын хөтөлбөрт шинжээчиийн баг ажиллаж байна

МУИС, Шинжлэх ухааны сургуулийн Матeматик D054101 сургалтын хөтөлбөрт 5 сарын 23, 24-ний өдөр магадлан шинжлэх шинжээчид ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн баг Хүмүүнлэгийн их сургуульд ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн баг Хүмүүнлэгийн их сургуульд ажиллаж байна

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний зөвлөл (БМИҮЗ)-өөс томилогдсон шинжээчдийн баг Хүмүүнлэгийн их сургууль-д өнөөдөр хүрэлцэн ирлээ. Боловсролын ...

Дорнод их сургуулийн "Багш, бага ангийн боловсрол, Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, Нягтлан бодох бүртгэл" хөтөлбөрүүдэд шинжээчийн баг ажиллаж байна
Дорнод их сургуулийн "Багш, бага ангийн боловсрол, Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол, Нягтлан бодох бүртгэл" хөтөлбөрүүдэд шинжээчийн баг ажиллаж байна

Боловсролын магадлаг итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг 5 дугаар сарын 18,19,21-ний өдрүүдэд Дорнод их сургуулийн "Багш, ...

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн "Менежмент" хөтөлбөрт шинжээчийн баг ажиллаж байна
ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн "Менежмент" хөтөлбөрт шинжээчийн баг ажиллаж байна

Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Хөтөлбөрийн магадлан ...

ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн "Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи" ХӨТӨЛБӨРТ ШИНЖЭЭЧИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн "Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи" ХӨТӨЛБӨРТ ШИНЖЭЭЧИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан шинжээчийн баг ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн ...