Цаг үеийн мэдээлэл

удирдлагын мэдээллийн системийн талаар санал авч байна
удирдлагын мэдээллийн системийн талаар санал авч байна

БМИҮЗ нь шинээр Удирдлагын мэдээллийн систем хийж байгаатай холбоотойгоор Та бүхэн саналаа munkhbayasgalan@accmon.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги- оос 2018-2019 онд зохион байгуулах сургалтууд
Коломбогийн Төлөвлөгөө Техникийн Боловсролын Ажилтны Коллеги- оос 2018-2019 онд зохион байгуулах сургалтууд

СУРГАЛТ 1 1.1 Сургалтын нэр Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын үр дүнд суурилсан төслийн менежмент 1.2 Сургалт ...

2018 онд Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр
2018 онд Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр

№ Сургуулийн нэр Хөтөлбөрийн нэр Индекс Хариуцсан БМИҮЗ-ийн зохицуулагч Ажилласан БМИҮЗ-ийн шинжээчид Шинжээчдийн Ажлын газар, албан ...

2018 онд Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллага
2018 онд Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллага

№ Сургуулийн нэр МИК-ын тогтоолын № Хариуцсан БМИҮЗ-ийн зохицуулагч Ажилласан БМИҮЗ-ийн шинжээчид Шинжээчдийн Ажлын газар, албан ...

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн БМИҮЗ-ийн шаардлага хангасан хөтөлбөрүүд  2018 он
Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийн БМИҮЗ-ийн шаардлага хангасан хөтөлбөрүүд 2018 он

№ Сургуулийн нэр Хөтөлбөрийн нэр Индекс Хариуцсан БМИҮЗ-ийн зохицуулагч Ажилласан БМИҮЗ-ийн шинжээчид Шинжээчдийн Ажлын газар, албан ...