Цаг үеийн мэдээлэл

МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийх мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны анхны хуралдаанаар АШУҮИС-ийн Эм ...

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДЛӨӨ
ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ХЭМЖЭЭНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДЛӨӨ

 Техник технологийн политехник коллеж нь Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн техникийн боловсролын ажилтны ...

 МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

 2017-2019 онд хэрэгжиж буй Европын холбооны Erasmus+C3QA төсөлд Франц, Испани, Польш, Монгол, Казакстан, Украйн, Армени ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын ээлжит хуралдаан 2019 оны 04 дүгээр ...

БМИҮЗ ГЕРМАНЫ ACQUIN-ТЭЙ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА
БМИҮЗ ГЕРМАНЫ ACQUIN-ТЭЙ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

БМИҮЗ нь Германы ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) байгууллагатай харилцан хүлээн зөвшөөрөх, хамтын ажиллагааны ...

"ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ"
"ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ"

Холбооны бүгд найрамдах Герман Улсад төвтэй европын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага болох #ACQUIN болон #БМИҮЗхамтарсан уулзалт хэлэлцүүлэг хийж хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллана.

УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Урлаг, хүмүүнлэгийн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны анхны хуралдаанаар шинээр хөтөлбөр нээх хүсэлт ...