Цаг үеийн мэдээлэл

ОЛОН УЛСАД БОЛОН ДОТООДОД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  ХӨТӨЛБӨРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО
ОЛОН УЛСАД БОЛОН ДОТООДОД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн “Цахилгаан хангамж” мэргэжлийн бакалавр, магистрын сургалтын хөтөлбөрийн Герман улсын ASIIN e.V.–(Accreditation Agency ...

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН  БАГШ НАРЫН ДУНД “TESOL METHODOLOGY SEMINAR FOR TEACHERS” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫН ДУНД “TESOL METHODOLOGY SEMINAR FOR TEACHERS” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, Монгол дахь Америкийн их сургуулийн Англи хэлний институттэй хамтран магадлан итгэмжлэгдсэн ...

Монгол улсын 3 сургууль олон улсад магадлан итгэмжлэгдлээ.
Монгол улсын 3 сургууль олон улсад магадлан итгэмжлэгдлээ.

АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн (ACBSP) жилийн нэгдсэн хурал АНУ-ын Пенсильван мужийн Филадельфиа хотод ...

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫНДУНД "TESOL"  АРГА ЗҮЙН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫНДУНД "TESOL" АРГА ЗҮЙН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, Монгол дахь Америкийн их сургуулийн Англи хэлний институттэй хамтран магадлан итгэмжлэгдсэн ...

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 15-НЫ  ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ЯВАГДАНА
ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ЯВАГДАНА

БМИҮЗ нь гишүүн байгууллага болон шинжээчдийг бүртгэж байна. БМИҮЗ-өөр магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын ...

ACBSP байгууллагын 2015 оны жилийн хурал АНУ-ын Пенсильван мужийн Филадельфиа хотод болно
ACBSP байгууллагын 2015 оны жилийн хурал АНУ-ын Пенсильван мужийн Филадельфиа хотод болно

Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл буюу ACBSP байгууллагын 2015 оны жилийн хурал АНУ-ын Пенсильван ...

АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН ЧАНАРЫН СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛЛАГА (APQN)-ЫН  2015 ОНЫ ЖИЛИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН БНХАУ–ЫН КУНМИНГ ХОТНОО БОЛЛОО
АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН ЧАНАРЫН СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛЛАГА (APQN)-ЫН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААН БНХАУ–ЫН КУНМИНГ ХОТНОО БОЛЛОО

Ази, Номхон далайн орнуудын чанарын сүлжээ /APQN/-нь 2015 оны жилийн нэгдсэн хуралдаанаа “Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын ...