Цаг үеийн мэдээлэл

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БМИҮЗ-ээс “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт болон тусгай зөвшөөрлийн журмын шинэчлэл”-ийн талаарх уулзалт, ...

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД ШИНЭ ШАЛГУУР ШААРДЛАГА ТАНИЛЦУУЛАХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД ШИНЭ ШАЛГУУР ШААРДЛАГА ТАНИЛЦУУЛАХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл (БМИҮЗ)-өөс "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шинэ шалгуур ...

БМИҮЗ-ИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЭ ШАЛГУУРЫГ, ШААРДЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
БМИҮЗ-ИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЭ ШАЛГУУРЫГ, ШААРДЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

БМИҮЗ-ИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЭ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ, БМИҮЗ-ИЙН ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГЫН ...

БМИҮЗ-ӨӨС  2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ  5 АЖИЛ
БМИҮЗ-ӨӨС 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ 5 АЖИЛ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ХӨТӨЛБӨРИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ШААРДЛАГЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛААБоловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Удирдах ...

МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын баталгаажуулалтын агентлаг болох зорилт дэвшүүлэн шинэчлэлийн ...

ШИНЖЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН "ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" СУРГАЛТ БОЛЛОО
ШИНЖЭЭЧДЭД ЗОРИУЛСАН "ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" СУРГАЛТ БОЛЛОО

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс "Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл" сургалтыг 2016 оны 1 дүгээр сарын 7,8-ны ...

​БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ ЭЦСИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
​БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ ЭЦСИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

ловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2015 оны эцсийн хуралдаан 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 15:00-17:00 цагт ...