Цаг үеийн мэдээлэл

ACBSP-ийн гишүүн сургуулиудад зориулсан БМИҮЗ, ACBSP, PASM-ийн хамтарсан сургалт 2015 оны 09 сарын 17-18 –ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.
ACBSP-ийн гишүүн сургуулиудад зориулсан БМИҮЗ, ACBSP, PASM-ийн хамтарсан сургалт 2015 оны 09 сарын 17-18 –ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

ACBSP-ийн гишүүн сургуулиудад зориулсан БМИҮЗ, ACBSP, PASM-ийн хамтарсан сургалт 2015 оны 09 сарын 17-18 –ны өдрүүдэд ...

ACBSP, Перегрин Академик Сервис, БМИҮЗ-ийн хамтарсан сургалт болно
ACBSP, Перегрин Академик Сервис, БМИҮЗ-ийн хамтарсан сургалт болно

2015 оны 09 сарын 17-18 –ны өдрүүдэд Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийг магадлан итгэмжлэх зөвлөл /ACBSP/-өөр гишүүн сургуулиудад ...

ОЛОН УЛСАД БОЛОН ДОТООДОД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  ХӨТӨЛБӨРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО
ОЛОН УЛСАД БОЛОН ДОТООДОД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн “Цахилгаан хангамж” мэргэжлийн бакалавр, магистрын сургалтын хөтөлбөрийн Герман улсын ASIIN e.V.–(Accreditation Agency ...

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН  БАГШ НАРЫН ДУНД “TESOL METHODOLOGY SEMINAR FOR TEACHERS” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫН ДУНД “TESOL METHODOLOGY SEMINAR FOR TEACHERS” СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, Монгол дахь Америкийн их сургуулийн Англи хэлний институттэй хамтран магадлан итгэмжлэгдсэн ...

Монгол улсын 3 сургууль олон улсад магадлан итгэмжлэгдлээ.
Монгол улсын 3 сургууль олон улсад магадлан итгэмжлэгдлээ.

АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн (ACBSP) жилийн нэгдсэн хурал АНУ-ын Пенсильван мужийн Филадельфиа хотод ...

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫНДУНД "TESOL"  АРГА ЗҮЙН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН БАГШ НАРЫНДУНД "TESOL" АРГА ЗҮЙН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, Монгол дахь Америкийн их сургуулийн Англи хэлний институттэй хамтран магадлан итгэмжлэгдсэн ...

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 15-НЫ  ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ЯВАГДАНА
ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ЯВАГДАНА

БМИҮЗ нь гишүүн байгууллага болон шинжээчдийг бүртгэж байна. БМИҮЗ-өөр магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын ...