Цаг үеийн мэдээлэл

НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, МЭДЭЭЛЭЛ, СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, МЭДЭЭЛЭЛ, СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Нийгмийн шинжлэх ухаан, мэдээлэл, сэтгүүл зүйн чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны анхны хуралдаанаар ...

БИЗНЕС, УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО
БИЗНЕС, УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

 Бизнес, удирдлагын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн 2019 оны анхны хуралдаанаар бизнесийн дэд зөвлөл ...

БМИҮЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны анхны хурал боллоо
БМИҮЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны анхны хурал боллоо

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн хуралдаан 2019 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр 100 ...

БМИҮЗ, АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХОЛБОО (APACС)-ТОЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.
БМИҮЗ, АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУДЫН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХОЛБОО (APACС)-ТОЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл (БМИҮЗ)-өөс Ази, Номхон далайн бүсийн хүний нөөцийн хөгжлийн техникийн боловсролын ажилтны ...

БМИҮЗ ГЕРМАНЫ ACQUIN-ТЭЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛНА
БМИҮЗ ГЕРМАНЫ ACQUIN-ТЭЙ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ХАРИЛЦАН ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛНА

 БМИҮЗ нь Германы ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) байгууллагатай магадлан итгэмжлэлийг харилцан хүлээн ...

БМИҮЗ-ийн шинжээчийн эрх олгох сургалт зохион байгуулагдлаа
БМИҮЗ-ийн шинжээчийн эрх олгох сургалт зохион байгуулагдлаа

БМИҮЗ-ийн шинжээчдэд нэр дэвшигчдийг сургалтад хамруулж, мэргэшүүлэх, тэднийг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд оролцуулах зорилготой шинжээчийн эрх ...

ЕБС-ийн магадлан итгэмжлэлийн талаарх уулзалт  хэлэлцүүлгийг гурав дахь удаагаа зохион байгуулав
ЕБС-ийн магадлан итгэмжлэлийн талаарх уулзалт хэлэлцүүлгийг гурав дахь удаагаа зохион байгуулав

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс 2019.03.13-нд зохион байгуулсан “Магадлан итгэмжлэл-Чанарын дотоод баталгаажуулалт” хэлэлцүүлэгт 5-аас дээш жил ...