Цаг үеийн мэдээлэл

Архангай аймаг дахь Гурван тамир Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна
Архангай аймаг дахь Гурван тамир Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна

 Архангай аймаг дахь Гурван тамир Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ...

 Монгол Улсад хамгийн анхны Багш,Биеийн тамирын боловсрол бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчид ажиллаж эхэллээ
Монгол Улсад хамгийн анхны Багш,Биеийн тамирын боловсрол бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчид ажиллаж эхэллээ

 Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Биеийн тамирын сургуулийн "Багш, биеийн тамирын боловсрол" бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн ...

"Нийгмийн ажил" хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна
"Нийгмийн ажил" хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна

 Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн Боловсрол судлалын сургуулийн “Нийгмийн ажил” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр ...

Засагт хан дээд сургуульд шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.
Засагт хан дээд сургуульд шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.

 Засагт хан дээд сургуульд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна. Тус ...

"Багш, насан туршийн боловсрол" хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна
"Багш, насан туршийн боловсрол" хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна

 Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн Боловсрол судлалын сургуулийн "Багш, насан туршийн боловсрол" D011405 хөтөлбөрт хөндлөнгийн ...

"Мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулахад эерэг хандлага нөлөөлөх нь"  сэдэвт цахим сургалтын зар
"Мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулахад эерэг хандлага нөлөөлөх нь" сэдэвт цахим сургалтын зар

 CPSC байгууллагаас мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багш, мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Мэдээллийн технологийг ашиглан багшлахуй, суралцахуйг хөгжүүлэх ...

Хямралын үед дээд боловсролын байгууллагуудын чанарыг баталгаажуулах нь
Хямралын үед дээд боловсролын байгууллагуудын чанарыг баталгаажуулах нь

 АНУ-ын Дээд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Зөвлөл-CHEA байгууллагаас 5-р сарын 6-нд “Хямралын үед дээд боловсролын байгууллагуудын ...