Slider

“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгуулав
“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгуулав

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад 2018 оныг “Чанарын дотоод баталгаажуулалтын жил” ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчдийн баг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуульд ажиллаж байна.
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчдийн баг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуульд ажиллаж байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар 2018 оны 3 дугаар сарын 14-нөөс 16-ны ...