Мэдээ, мэдээлэл

“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” ОЛОН УЛСЫН ХУРЛЫГ 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА
“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” ОЛОН УЛСЫН ХУРЛЫГ 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад 2018 оныг “Чанарын дотоод баталгаажуулалтын жил” ...

ХБНГУ-ын  магадлан итгэмжлэх ASIIN агентлагийн захирал Иринг Вассер БМИҮЗ-ийн ажлын албанд ажиллана
ХБНГУ-ын магадлан итгэмжлэх ASIIN агентлагийн захирал Иринг Вассер БМИҮЗ-ийн ажлын албанд ажиллана

Ижилсэх түншлэлийн хүрээнд ХБНГУ-ын Инженер, мэдээлэл зүй, байгалийн ухаан, математикийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг магадлан итгэмжлэх ASIIN агентлагийн ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ ХОВД ИХ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙНА
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ ХОВД ИХ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн дэд дарга, ажлын албаны захирал О.Янжмаа, Шинжлэх ухааны академийн Философийн хүрээлэнгийн ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар 2018 оны 3 дугаар сарын 19-нөөс 21-ний ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчдийн баг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуульд ажиллаж байна.
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчдийн баг Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуульд ажиллаж байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирлын тушаалаар 2018 оны 3 дугаар сарын 14-нөөс 16-ны ...