Мэдээ, мэдээлэл

"ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ ТУХАЙ" /БСШУ-НЫ САЙДЫН 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН А/53 ТООТ ТУШААЛ/
"ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ ТУХАЙ" /БСШУ-НЫ САЙДЫН 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН А/53 ТООТ ТУШААЛ/

"ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ ТУХАЙ" /БСШУ-НЫ САЙДЫН 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН А/53 ТООТ ...

 МОНГОЛЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ АНХ УДАА БОЛЛОО
МОНГОЛЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ АНХ УДАА БОЛЛОО

Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум, Монголын хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран “Олон нийттэй харилцах ажилтны сургалт”-ыг 2016 оны ...

Магадлан итгэмжлэл бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа юм
Магадлан итгэмжлэл бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа юм

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл /БМИҮЗ/ нь 1998 онд байгуулагдаж, дээд болон мэргэжлийн боловсролын чанарыг дээшлүүлэн ...

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БМИҮЗ-ээс “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт болон тусгай зөвшөөрлийн журмын шинэчлэл”-ийн талаарх уулзалт, ...

ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД ШИНЭ ШАЛГУУР ШААРДЛАГА ТАНИЛЦУУЛАХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН УДИРДЛАГУУДАД ШИНЭ ШАЛГУУР ШААРДЛАГА ТАНИЛЦУУЛАХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл (БМИҮЗ)-өөс "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шинэ шалгуур ...

БМИҮЗ-ИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЭ ШАЛГУУРЫГ, ШААРДЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
БМИҮЗ-ИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЭ ШАЛГУУРЫГ, ШААРДЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

БМИҮЗ-ИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЭ ШАЛГУУР, ШААРДЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ, БМИҮЗ-ИЙН ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГЫН ...

БМИҮЗ-ӨӨС  2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ  5 АЖИЛ
БМИҮЗ-ӨӨС 2015 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ 5 АЖИЛ

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ХӨТӨЛБӨРИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ШАЛГУУР ШААРДЛАГЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛААБоловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Удирдах ...