Мэдээ, мэдээлэл

ШИНЭ ХӨТӨЛБӨР НЭЭХ СУРГУУЛИУДАД "УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" ХИЙХ ШИНЖЭЭЧИДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА
ШИНЭ ХӨТӨЛБӨР НЭЭХ СУРГУУЛИУДАД "УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" ХИЙХ ШИНЖЭЭЧИДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

2016 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Боловсролын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн 21 дүгээр зүйлийн ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид Монгол улсын их сургуульд ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид Монгол улсын их сургуульд ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан шинжээчийн баг Монгол улсын их сургуулийн ...

Холбооны бүгд найрамдах герман улсын  ASIIN  байгууллагын шинжээчид Монгол улсын боловсролын их сургуульд ажиллаж байна.
Холбооны бүгд найрамдах герман улсын ASIIN байгууллагын шинжээчид Монгол улсын боловсролын их сургуульд ажиллаж байна.

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2015 оны “Сургууль, хөтөлбөрийн жагсаалт батлах тухай” А/147 дугаар, “Нэмэлт өөрчлөлт ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС 2017 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ 5 АЖИЛ
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС 2017 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ 5 АЖИЛ

1. Чанарын дотоод баталгаажуулалт-1 Шинжээч оюутанБМИҮЗ-ийн ажлын албанаас зохион явуулсан “Шинжээч оюутан” бэлтгэх сургалтыг 2017 оны ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуульд ажиллаж байна
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуульд ажиллаж байна

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны захирлын тушаалаар батлагдсан Шинжээчдийн баг Монголын үндэсний их сургуулийн ...