Мэдээ, мэдээлэл

АНГЛИ ХЭЛ ЗААХ ОЛОН УЛСЫН АРГА ЗҮЙН "TESOL" СУРГАЛТ БОЛНО
АНГЛИ ХЭЛ ЗААХ ОЛОН УЛСЫН АРГА ЗҮЙН "TESOL" СУРГАЛТ БОЛНО

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, Монгол дахь Америкийн их сургуулийн Англи хэлний институттэй хамтран магадлан итгэмжлэгдсэн ...

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦАА НЬ ДУУССАН 15 СУРГУУЛИЙН НЭРИЙГ ЖАГСААЛТААС ХАСНА
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХУГАЦАА НЬ ДУУССАН 15 СУРГУУЛИЙН НЭРИЙГ ЖАГСААЛТААС ХАСНА

Монгол улсын дээд боловсролын салбар, түүний дотор чанарын баталгаажууллын тогтолцооны шинэчлэлтэй уялдан БМИҮЗ нь 2014-2016 оныг ...

БМИҮЗ - Санхүүгийн тайлан 2015
БМИҮЗ - Санхүүгийн тайлан 2015

Санхүүгийн тайлан 2015.pdf

"ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ ТУХАЙ" /БСШУ-НЫ САЙДЫН 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН А/53 ТООТ ТУШААЛ/
"ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ ТУХАЙ" /БСШУ-НЫ САЙДЫН 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН А/53 ТООТ ТУШААЛ/

"ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ ТУХАЙ" /БСШУ-НЫ САЙДЫН 2016 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН А/53 ТООТ ...

 МОНГОЛЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ АНХ УДАА БОЛЛОО
МОНГОЛЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖИЛТНУУДЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ АНХ УДАА БОЛЛОО

Монголын их, дээд сургуулиудын консорциум, Монголын хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран “Олон нийттэй харилцах ажилтны сургалт”-ыг 2016 оны ...

Магадлан итгэмжлэл бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа юм
Магадлан итгэмжлэл бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа юм

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл /БМИҮЗ/ нь 1998 онд байгуулагдаж, дээд болон мэргэжлийн боловсролын чанарыг дээшлүүлэн ...

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРМЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААРХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БМИҮЗ-ээс “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт болон тусгай зөвшөөрлийн журмын шинэчлэл”-ийн талаарх уулзалт, ...