Мэдээ, мэдээлэл

"Боловсролын салбарт мэдээллийн технологийг нэврүүлэх арга зам"  сэдэвт олон улсын хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 6,7-нд зохион байгуулагдана.
"Боловсролын салбарт мэдээллийн технологийг нэврүүлэх арга зам" сэдэвт олон улсын хурал 2014 оны 5 дугаар сарын 6,7-нд зохион байгуулагдана.

Зохион байгуулагчид: Боловсрол, Шинжлэх ухааны яам, ЮНЕСКО-гийн Боловсролын Мэдээллийн Технологийн Хүрээлэн,   ЮНЕСКО-гийн үндэсний комисс, ШУТИС, МУБИСХамтран зохион ...

БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ 2014 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САР ДУГААР №2
БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ 2014 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САР ДУГААР №2

“Боловсролын магадлан итгэмжлэл" дугаар №2, 2014 он Та бүхэн энэ удаагийн дугаараас АНУ-ын Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрүүдийн ...

“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛЛЫН ТОГТОЛЦОО” сэдэвт хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.
“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛЛЫН ТОГТОЛЦОО” сэдэвт хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

     БШУЯ, Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл”, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл хамтран ...

“Дээд боловсролын шинэчэлийн төсөл”-ийн Чанарын баталгаажуулал, магадлан итгэмжлэлийн олон улсын зөвлөх С.Караханяны тайлангийн хурал боллоо.
“Дээд боловсролын шинэчэлийн төсөл”-ийн Чанарын баталгаажуулал, магадлан итгэмжлэлийн олон улсын зөвлөх С.Караханяны тайлангийн хурал боллоо.

“Дээд боловсролын шинэчэлийн төсөл”-ийн Чанарын баталгаажуулал, магадлан итгэмжлэлийн олон улсын зөвлөх, Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын агентлагуудын ...

“Монгол улс дахь дээд боловсролын чанарын баталгаажууллын тогтолцоо” сэдэвт хурлыг 2014 оны 4 дүгээр сарын 09-ны өдөр Чингис  зочид буудалд зохион байгуулна.
“Монгол улс дахь дээд боловсролын чанарын баталгаажууллын тогтолцоо” сэдэвт хурлыг 2014 оны 4 дүгээр сарын 09-ны өдөр Чингис зочид буудалд зохион байгуулна.

   Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр БШУЯ-нд хэрэгжиж буй “Дээд боловсролын шинэчэлийн төсөл”-ийн хүрээнд магадлан итгэмжлэлийн олон ...

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ, ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛ /ACBSP/-ИЙН 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ, ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛ /ACBSP/-ИЙН 2014 ОНЫ ЖИЛИЙН ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

  Бизнесийн сургууль, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 2014 оны жилийн хуралдаан 2014 оны 06 сарын 27-оос ...