МЭНДЧИЛГЭЭБоловсролын салбар нь үндэсний эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур хүчин зүйл болж ирсэн бөгөөд цаашид ч уг үүрэг улам нэмэгдэх зүй тогтолтой байна.

Энэ салбарын хөгжил дэвшилд чанарын баталгаа өгч, чиг хандлагын тодорхойлдог мэргэшсэн байгууллага болох Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл байгуулагдсаны 20 жилийн ойн мэндийг дээд, мэргэжлийн боловсролын салбарын болон БМИҮЗ-ийн нийт хамт олон, гишүүд, шинжээчдэд өргөн дэвшүүлье.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийг зорьж, олон талт шинэчлэл өөрчлөлт явагдаж байна. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний байгууллага нь хөгжлийнхөө төлөвшлийг бүрэн олж, үндэсний магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалтын байгууллагын статуст бүрэн хүрч чадсан гэж дүгнэж байна. 

Цаашид ололт, амжилт бүтээлээ дүгнэж цэгнэхийн хамт, ирээдүйн чиг хандлагаа тодорхойлж, бүтэц, чиг үүрэг статусаа цаг үетэйгээ нийцүүлж, хөгжүүлэх нь Та бидний хамтын зорилт болж байна. 

Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний байгууллага нь хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийг олон улсын хандлагатай уялдуулан хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, их дээд сургуулиуд, мэргэжлийн боловсролын байгууллага, хөтөлбөрүүдийг олон улсын түвшинд хүргэх ажлыг зохион байгуулах, БМИҮЗ-нь бүс нутагтаа болон олон улсын байгуулагуудтай хамтран, магадлан итгэмжлэлийн ажлыг хийх  нь онцгой чухал байна. 

Бид 20 жилийнхээ ойг тохиолдуулан өнгөрсөн хугацааны түүх, ололт амжилтаа, дүгнэсэн он цагийн түүх ном, Боловсролын магадлан итгэмжлэл 20 жил түүхэн Баримтат кино, өнөөгийн байдлыг  харуулсан богино хэмжээний кино, магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны тухай зургаан хэсэг бүхий сторк, олон улсын эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл, боловсролын магадлан итгэмжлэл сэтгүүлийн 20 жилийн ойн тусгай дугаар, байгууллагынхаа стратеги төлөвлөгөөг шинээр боловсруулан бүтээлчээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, үе үеийн гишүүд, ажлын албаны ажилтнууд, шинжээчид, их, дээд сургууль, мэргэжлийн боловсролын хамт олон Та бүхэнд Монгол Улсад боловсролын үндэсний магадлан итгэмжлэлийн байгууллага үүсч хөгжсөний 20 жилийн ойн мэндийг дахин дэвшүүлье.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн
Удирдах зөвлөлийн дэд дарга,
Ажлын албаны захирал
Ж.Ариунболд