Мэргэжлийн зөвлөлийн хурал боллоо.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Боловсролын болон Үйлчилгээний чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлүүд 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр хуралдлаа. Тус хуралдаанаар сургалтын хөтөлбөрт ажилласан шинжээчийн багийн тайлан, үнэлгээтэй танилцаж дүгнэлт гаргасан юм.