Мэргэжлийн зөвлөл хуралдав

БМИҮЗ-ийн дэргэдэх Үйлчилгээний чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар ДХИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчийн багийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, шийдвэр гаргалаа.