Мэргэжлийн зөвлөл хуралдлаа.

БМИҮЗ-ийн дэргэдэх Боловсролын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар, Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн “Боловсрол судлал”, “Багш урлагийн боловсрол”, “Багш, нийгмийн ухааны боловсрол” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчдийн багийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, шийдвэр гаргалаа. 2020.10.13