Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд шинээч хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаНалайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг 5 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд ажиллаж байна.