Мягмаржавын БАТСҮХ

Албан тушаал: Санхүү, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Боловсролын зэрэг: Магистр

Төгссөн сургууль: МУИС- Эдийн засгийн сургууль