Мөнх-Очир БОЛОРМАААлбан тушаал: Архив бичиг хэрэг, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Мэргэжил: Боловсрол судлаач

Боловсролын зэрэг: Бакалавр

Төгссөн сургууль: Монгол улсын боловсролын их сургууль