"Нийгмийн ажил" хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаМонгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн Боловсрол судлалын сургуулийн “Нийгмийн ажил” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн шинжээчийн баг ажиллаж байна.