Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан боллооНийгмийн хамгааллын чиглэлээр хөтөлбөрийн үнэлгээ хийх мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар МУБИС, ШУТИС, Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулиудын "Нийгмийн ажил" бакалаврын хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчийн багийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, шийдвэр гаргалаа.