Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн "Програм хангамж" бакалаврын хөтөлбөрт шинжээч ажиллаж, хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн "Програм хангамж" бакалаврын хөтөлбөрт 5 дугаар сарын 18-ны өдөр шинжээч ажиллаж байна.