Орхон МСҮТ д БМИҮЗ ийн шинжээч ажиллаж байнаОрхон МСҮТ д БМИҮЗ ийн шинжээч ажиллаж байна.Шинжээчийн багийг Профессор Б.Энхтуяа ахлаж байна

Баг ажил олгогч, төгсөгчдийн төлөөлөлтэй цахимаар холбогдож ажиллана

2020..05-25 Орхон аймаг