Отгонтэнгэр их сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаОтгонтэнгэр их сургуулийн "Нягтлан бодох бүртгэл" бакалаврын хөтөлбөрт Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчид ажиллаж, хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна.