Отгонтэнгэр их сургуульд Магадлан шинжлэх шинжээчдийн баг ажиллаж эхэллээ

Боловсролын магадлан итгэмлэлийн 3 дахь удаагийн магадлан шинжлэх явцад Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн зохицуулагч П.Оргилмаа ажиллаж байна.