ОУУБИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Нийгмийн ажил бакалаврын хөтөлбөрт шинжээчид хөндлөнгийн үнэлгээ байнаОУУБИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн Нийгмийн ажил бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр шинжээчийн баг ажиллаж байна. Уг хөтөлбөр нь анх удаа магадлан итгэмжлэлд орж байна.