Очирбатын ЯНЖМАА

Албан тушаал: БМИҮЗ-ийн дэд дарга, ажлын албаны захирал

Мэргэжил: Багш, төрийн захиргааны удирдлага

Боловсролын зэрэг: Доктор, профессор, Спортын мастер

Төгссөн сургууль:

  • 2012 он Шинжлэх ухааны доктор
  • 2007 он БНХАУ-д Төрийн удирдлагын доктор
  • 1996-1999 Боловсрол судлал магистр
  • 1988-1992 Багшийн дээд сургууль