Рояал олон улсын дээд сургуульд байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид ажиллаж эхэллээ