Соёл урлагийн их сургуулийн Хөгжмийн урлагийн сургуулийн “Хөгжимдөх урлаг” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллаж эхэллээ.

Соёл урлагийн их сургуулийн Хөгжмийн урлагийн сургуулийн “Хөгжимдөх урлаг” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллаж эхэллээ.