Соёл урлагийн их сургуулийн Дүрслэх дизайн урлагийн сургуулийн "Ураг зураг" хөтөлбөрт шинжээчдийн баг ажиллаа

Соёл урлагийн их сургуулийн Дүрслэх дизайн урлагийн сургуулийн "Уран зураг" хөтөлбөрт Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг 5-р сарын 1,2 нд ажиллаа.