Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны шинжээч мэргэжилтэн Б.Мядагмаа, ахлах мэргэжилтэн Оюунцэцэг нар сургалт хийлээСэлэнгэ аймгийн Шаамар сум дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны шинжээч мэргэжилтэн Б.Мядагмаа, ахлах мэргэжилтэн Оюунцэцэг нар МИ-ийн шалгуур шаардлага, үр нөлөө сургалт ыг зохион байгуулж байна.