ТАЙВАНИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛ