Видео мэдээлэл

Их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургуульд элсэгчдийн анхааралд
Их дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургуульд элсэгчдийн анхааралд

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД /2018 оны 06 дугаар сарын 29–ний байдлаар/ № Сургуулийн нэр Хяналт Магадлан ...

“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгууллаа / Илтгэгчдийн илтгэл татах /
“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгууллаа / Илтгэгчдийн илтгэл татах /

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад 2018 оныг “Чанарын дотоод баталгаажуулалтын жил” ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"></span>