Видео мэдээлэл

“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгууллаа / Илтгэгчдийн илтгэл татах /
“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгууллаа / Илтгэгчдийн илтгэл татах /

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад 2018 оныг “Чанарын дотоод баталгаажуулалтын жил” ...

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл /Цахим ном/
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл /Цахим ном/

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"></span>

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker" data-verified="redactor"></span>