Видео мэдээлэл

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙГ БУЦААН ТАТАЖ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙСНИЙ ДАРАА ДАХИН ӨРГӨН БАРИНА.
БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙГ БУЦААН ТАТАЖ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙСНИЙ ДАРАА ДАХИН ӨРГӨН БАРИНА.

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙГ БУЦААН ТАТАЖ ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙСНИЙ ДАРАА ДАХИН ӨРГӨН БАРИНА. БИ ӨӨРӨӨ УЛСТӨРӨӨС ...

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх  байна
Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн “Сувилахуй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байна

2020 оны 10 дугаар сарын 22;23-ны өдрүүдэд БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Сувилахуйн ...

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага, үнэлгээний аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын хэсгийн гишүүд хуралдлаа
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага, үнэлгээний аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын хэсгийн гишүүд хуралдлаа

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлага, үнэлгээний аргачлалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Ажлын хэсгийн ...

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны шинжээч мэргэжилтэн Б.Мядагмаа, ахлах мэргэжилтэн Оюунцэцэг нар сургалт хийлээ
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны шинжээч мэргэжилтэн Б.Мядагмаа, ахлах мэргэжилтэн Оюунцэцэг нар сургалт хийлээ

 Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сум дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын ...

“Магадлан итгэмжлэлд мэргэжлийн зөвлөлийн оролцоо” хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.
“Магадлан итгэмжлэлд мэргэжлийн зөвлөлийн оролцоо” хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.

 Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн Ажлын албанаас хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн талаар мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдийн туршлагыг ...

CDIO 2020 Азийн бүсийн эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна.
CDIO 2020 Азийн бүсийн эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна.

 Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулиас 9 дүгээр сарын 23-25-ны өдөр зохион байгуулах CDIO 2020 Азийн ...

NIAD QE-ээс зохион байгуулж буй "Дээд сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын форум 2020"
NIAD QE-ээс зохион байгуулж буй "Дээд сургуулийн чанарын баталгаажуулалтын форум 2020"

Япон улсын Боловсролын яамны харьяа, дээд боловсролын академик зэрэг, чанар хариуцсан байгууллага NIAD QE-ээс зохион байгуулж ...