Видео мэдээлэл

Ази, Номхон Далайн Бизнесийн Сургуулиудын Холбоо болон Перегрин Глобал Сервисийн цуврал сургалт зохион байгуулагдана.
Ази, Номхон Далайн Бизнесийн Сургуулиудын Холбоо болон Перегрин Глобал Сервисийн цуврал сургалт зохион байгуулагдана.

Ази, Номхон Далайн Бизнесийн Сургуулиудын Холбоо болон Перегрин Глобал Сервис нь хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бизнесийн сургуулийн ...

Ховд Их сургуулийн 3 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ хүлээн авлаа
Ховд Их сургуулийн 3 хөтөлбөр магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ хүлээн авлаа

Ховд Их сургуулийн Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн дараах гурван хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдэж гэрчилгээгээ хүлээн авлаа. 1. ...

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл
Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлажил горилогчдод байх ёстой 10 ур чапвар,2022 чухалд тооцогдох 8 мэрэгжил
ажил горилогчдод байх ёстой 10 ур чапвар,2022 чухалд тооцогдох 8 мэрэгжил

  

ЮНЕСКО- Learning Never Stops хэлэлцүүлэг
ЮНЕСКО- Learning Never Stops хэлэлцүүлэг

 2020 оны 4 сарын 28-ны өдөр “Хямралын үеийн дээд боловсролын салбар дахь сорилт” сэдэвт цахим ...

CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах заавар
CPSC байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтын гэрчилгээ авах заавар

 CPSC байгууллагаас зохион байгуулж буй цахим сургалтад хамрагдаж буй та бүхэнд сургалтын гэрчилгээ авах зааврыг ...