Танилцуулга зөвлөмж

​Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд
​Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

Сургуулиар № Сургуулийн нэр ОУ-ын байгууллагын нэр Хөтөлбөрийн тоо Нийт хөтөлбөрийн тоо Бакалавр Магистр Төрийн өмчийн ...

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН СТАТИСТИК
МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН СТАТИСТИК

Төрийн өмчийнсургууль Төрийн бус өмчийн сургууль Нийт Их сургууль Дээд сургууль Их сургууль Дээд сургууль Сургууль ...

“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгууллаа / Илтгэгчдийн илтгэл татах /
“ЧАНАРЫН СОЁЛ – ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ” олон улсын хурлыг зохион байгууллаа / Илтгэгчдийн илтгэл татах /

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад 2018 оныг “Чанарын дотоод баталгаажуулалтын жил” ...