Танилцуулга зөвлөмж

"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" сэтгүүл №6, 2016 он
"Боловсролын магадлан итгэмжлэл" сэтгүүл №6, 2016 он

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөөс "Боловсролын магадлан итгэмжлэл" сэтгүүлийг шинэчлэн эрхлэн гаргаад даруй 6-н дугаар уншигч ...

"БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" СЭТГҮҮЛИЙН ШИНЭ ДУГААР ГАРЛАА
"БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ" СЭТГҮҮЛИЙН ШИНЭ ДУГААР ГАРЛАА

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөөс "Боловсролын магадлан итгэмжлэл" сэтгүүлийг шинэчлэн эрхлэн гаргаад даруй 6-н дугаар уншигч ...

   Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур

ОРЦ: Шалгуур 1. Эрхэм зорилго, зорилт Сургууль нь эрхэм зорилго, зорилтуудыг олон улсын дээд боловсролын хөгжлийн ...