Танилцуулга зөвлөмж

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур
Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн ерөнхий шалгуур

ОРЦ: ШАЛГУУР 1. ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ Оролцогч болон сонирхогч талуудын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохицуулалтын ...