"ТУРШИЛТЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ"-ИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЭМХЭТГЭЛ ХЭВЛЭЛТЭЭС ГАРЛАА

БСШУСЯам, БМИҮЗ, ХБНГУ-ын ASIIN e.V. байгууллагуудын хамтран хэрэгжүүлж буй "Ижилсэх түншлэл" хөтөлбөрийн хүрээнд туршилтын магадлан итгэмжлэлд хамрагдах сургууль, хөтөлбөрүүд, комиссийн гишүүд, шинжээч, зохицуулагчид гарын авлага болох эмхэтгэл та бүхний гарт хүрч байна.