Төв аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байнаТөв аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг ажиллаж байна. Тус үйл ажиллагааг нээж БМИҮЗ-ийн дэд дарга, ажлын албаны захирал доктор О.Янжмаа оролцож амжилт хүсч баяр хүргэлээ.