Төрийн албан хаагчдын үндэсний бичгийн мэдлэгийн түвшинг тогтоох судалгаа аравдугаар сард эхэлнэ.

Эх сурвалж: http://nclp.mn/content/194