Төсөл хөтөлбөрүүд

C3QA төсөл
C3QA төсөл

(C3QA) ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА “Европын Холбооны интеграцитай уялдуулан гурав дах төвшний буюу докторын төвшний хөтөлбөрийн чанарын баталгаажууллын ...

АХБ-ны Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл
АХБ-ны Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ Зорилго Монгол улсын их, дээд сургууль төгсөгчдийг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд ...