удирдлагын мэдээллийн системийн талаар санал авч байна


БМИҮЗ нь шинээр Удирдлагын мэдээллийн систем хийж байгаатай холбоотойгоор Та бүхэн саналаа munkhbayasgalan@accmon.mn хаягаар ирүүлнэ үү.